IDeaTech News

Chính Sách Sửa Chữa, Bảo Hành

IDeaTech nhận sửa chữa với các sản phẩm công nghệ do IDeaTech cung cấp và không phải do IDeaTech cung cấp, nếu quý khách có nhu cầu. Chúng tôi sẽ báo giá trước khi sửa chữa.

IDeaTech nhận bảo hành sản phẩm đúng theo chính sách bảo hành sản phẩm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm công nghệ chính hãng quý khách mua từ IDeaTech.

Call Now Button