IDeaTech News

Bộ Học Lệnh Hồng Ngoại

Bộ Học Lệnh Hồng Ngoại cho phép chúng ta tích hợp được 1000 remote điều khiển hồng ngoại vào hệ thống, giúp điều khiển máy lạnh, điều khiển TV, Quạt …

Mô tả

Bộ Học Lệnh Hồng Ngoại cho phép chúng ta tích hợp được 1000 remote điều khiển hồng ngoại vào hệ thống, giúp điều khiển máy lạnh, điều khiển TV, Quạt …

Call Now Button